Tím

Daniel Balogh

Hlavný dizajnér a zakladateľ

+421 908 399 286

daniel.balogh9@gmail.com

Ing. Gábor Bukai

Projektant

+421 911 837 536

gabor.bukai@gmail.com

Ing. Arch. Roman Hilman

Architekt a  grafický dizajnér

+421 940 562 839

romanhilman@gmail.com