FAKTURAČNÉ ÚDAJE

STRUCTURE s.r.o.

IČO: 50284606

DIČ: 2120304769

IČ DPH: SK2120304769

Zapísaná na okresnom súde Bratislava I,

odd. Sro, vl. č. 110811/B

Fakturačná adresa:

Tomášovská 77/42

900 29 Nová Dedinka

Slovenská republika

Bankové spojenie:

SK34 1100 0000 0029 4008 2017